Over Innermatch

InnerMatch baseert zich op het gedachtengoed van Leo van der Burg, 'talent-filosoof' van het eerste uur. In de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkelde hij een integraal mensbeeld dat recht deed aan biologische, fysiologische, psychologische, filosofische en spirituele aspecten van het menszijn. In deze visie is talent het geheel van aangeboren mogelijkheden, het DNA van de persoonlijkheid. Door leven en leren ontwikkelen deze gaven zich tot aangeleerde vermogens of competenties: kennis, houding en vaardigheden. Dit ontwikkelingsproces wordt aangestuurd door intrinsieke belangstelling en motieven: het zich ontwikkelende karakter als besturende instantie op grond van persoonlijk geweten, ethiek en moraliteit. In een metafoor is talent het paard, en karakter de ruiter. We leren onze talenten (ons 'paard') steeds beter kennen en benutten door inzet van onze steeds (zelf-)bewustere ruiter. We doen dit door gebruik te maken van onze mentale vermogens: ons denken (intellectualiteit), ons voelen (emotionaliteit) en ons handelen (willen, intentionaliteit).

Dit gedachtengoed over talent en mensbeeld heeft zich bewezen in de praktijk, in uiteenlopende werelden zoals de gemeentedienst Riolering en Waterhuishouding in Amsterdam, Piet Zomers Mode in Wilp, en voetbalclub AZ in Alkmaar. Met name in de sportwereld zijn talent en karakter op een zichtbare en heel directe manier verbonden met effectiviteit. Als adviseur van toenmalig AZ-coach Louis van Gaal heeft Leo van der Burg zijn ideeën op het hoogste sportniveau kunnen toepassen en toetsen. Als rechtgeaard pedagoog was Van Gaal gevoelig voor een goed concept, en als succescoach veeleisend ten aanzien van praktische waarde ervan, zowel op individueel niveau als op team-niveau (tactisch) en wedstrijd niveau (strategisch). 

'Inner' en 'Match'
Vanuit deze visie op talent en karakter is effectief en succesvol functioneren in de eerste plaats een kwestie van de juiste match tussen persoon en functie. Naast de juiste kwalificaties op niveau van kennis, houding en vaardigheden (verkregen door opleiding en ervaring), gaat het om de fundamentele match met de functievereisten op het niveau van talent en karakter: de binnenkant van effectief gedrag. 

     Hoe beter talent en karakter matchen met de functie en missie en context waarin die wordt uitgevoerd, hoe effectiever.

Daarnaast geldt dat voor effectiviteit ook een innerlijke consistentie en congruentie vereist is. Om het aanwezige talent optimaal te benutten, is (zelf-)bewustzijn van dat talent en intrinsieke motieven en wakkerheid op persoonlijke missie van wezenlijk belang.

     Hoe beter talent en karakter met elkaar matchen, hoe effectiever.

Denk aan Anky van Grunsven en haar paard Bonfire als een perfect geïntegreerde eenheid, of zoals zij zelf zegt: "Topsport is alleen mogelijk wanneer er een unieke band bestaat tussen paard en ruiter."

‘Iedereen deugt, maar waarvoor?’

Deze visie op talent en geschiktheid heeft twee gevolgen voor talent en geschiktheid. 
Ten eerste is het goede nieuws dat iedereen talent heeft, en ook geen ander talent dan dat. Talent is een potentieel dat wel vraagt om ontplooiing en ontwikkeling om effectief te worden, want zonder oefening blijft talent onbenut potentieel. 

De grote vraag is vervolgens die van de geschiktheid: het vinden van de juiste match. De perfecte match bestaat niet, maar hoe beter het talent en de functie  – het aanbod en de vraag, bij elkaar aansluiten, hoe groter de effectiviteit en hoe groter de werktevredenheid. Niemand is geschikt voor alles. Een marathonloper wordt geen sprinter en omgekeerd. En zoals het gezegde wil: "In de beperking toont zich de meester". Wie z'n talent kent, kent z'n mogelijkheden en dus ook z'n beperkingen. Zo draagt InnerMatch bij aan de menselijke maat en realisme over de grenzen van de maakbaarheid. Daarin schuilt het meesterschap.