Talent in beeld & matching

In dit traject brengen wij uw talent in beeld. De uitkomst van dit traject is een fundamenteel inzicht in uw persoonlijkheidsgebonden talenten en uw persoonlijke missie (zie ook: Over InnerMatch). De uitkomst wordt samengevat in een persoonlijk talentprofiel. Vervolgens brengen wij met de werkgever uw huidige of beoogde functie in kaart in een functieprofiel. Door matching van beide profielen wordt inzichtelijk in welke mate uw talenten passen bij de gevraagde kwaliteiten.

‘Iedereen deugt, maar waarvoor?’

Onze aanpak is erop gericht dat u begrijpt waarom u de dingen doet zoals u ze doet. Het gaat erom dat ù het snapt. Vanuit een grondig zelfonderzoek bouwen we gezamenlijk het beeld op van uw persoonlijkheid. Dat proces is verhelderend, opbouwend en zonder oordelen. Het is nadrukkelijk geen ‘therapie’ (u bent niet ziek, u heeft een vraag) en geen ‘gepsychologiseer’ (wel diepgaand, maar zonder gewroet). De benadering is concreet, nuchter en praktisch; de resultaten zijn dat ook.

U zult merken dat de diepgang die we bereiken groot is. We hebben het over uw identiteit, uw wezenlijke persoonlijkheidskenmerken. Uw motieven, uw drijfveren. Uw persoonlijke missie wordt in beeld gebracht. Het gaat over zingeving. Het gaat over waar u voor bedoeld bent, en waarvoor u geschikt bent. Over wat u kunt doen, en wat u beter kunt laten. Het kan soms confronterend zijn, maar meestal is het bevrijdend. Oude illusies worden losgelaten, nieuwe mogelijkheden en wegen worden ontdekt.

Dit alles doen we met respect voor u als individu. Wij werken in volstrekte gelijkwaardigheid. Zonder dat, kàn het niet eens.

Werkwijze en uitkomsten

Het gaat om een biografisch onderzoek waarbij de intensieve gesprekken afgewisseld worden met tijd voor overweging, verwerking en bezinning. U begrijpt dat zo’n zelfonderzoek enige tijd vraagt. Wij gaan uit van 4 sessies van ongeveer 2 uur met tussenliggende perioden van 2 weken. De stijl van werken is persoonlijk, open en gedegen; gericht op het hier-en-nu. Hoe meer u zich openstelt, hoe grondiger het zelfonderzoek, hoe authentieker de uitkomsten. En iedere uitkomst is goed. U deugt immers.

Het resultaat is een helder en realistisch zelfinzicht, to-the-point en uitgedrukt in een profiel van uw potentieel: uw talent en karakter. Verheldering van uw mogelijkheden in opbouwende zin naar de toekomst toe. Een haalbaar perspectief van uw loopbaanmogelijkheden. Het uitgangspunt voor zelf-management op basis van waar het u om gaat.

We kunnen ook uw huidige functie -of uw beoogde functie- in beeld brengen via een functieprofiel dat analoog is aan uw persoonlijke profiel. Zodoende kunnen we gezamenlijk de match maken, op een dieper niveau dan alleen kennis, ervaring en vaardigheden. Waar past het wezenlijk, en waar past het niet? Het gaat om het om het inzicht dat u hieruit krijgt. Zodat u realistische keuzes kunt maken.