Matching

'The Perfect Match'

Uiteraard bestaat die niet, maar hoe beter het talent van het individu en de functie van de organisatie bij elkaar aansluiten, hoe groter de effectiviteit en hoe groter de werktevredenheid.

In gesprek met het manangement wordt vanuit een diagnose van de organisatie een functieprofiel opgesteld: welk soort talent en vermogen wordt gevraagd in deze specifieke functie en organisatiecontext? Hoe past de bedoeling van de functie in de visie van de organisatie, en hoe draagt die functie bij aan de realisatie van de missie van de organisatie?

In het individuele traject Talent in Beeld wordt een glashelder profiel opgebouwd van talent en missie van het individu. De geschiktheid voor een specifieke functie en rol wordt bepaald door de mate waarin dat talentprofiel past op het functieprofiel: het proces van matching.

'The Inner Match'

Dit is de essentiële match: past de essentie van het individu bij de essentie van de functie? Past het geboden talent en motief van het individu bij de gevraagde kwaliteiten en bedoeling van de functie? Dit gaat dus verder dan het kijken naar kennis en ervaring in een CV en het vergelijken met taken in een functieomschrijving.