Talent in beeld

In dit traject brengen wij samen uw talent in beeld. De uitkomst van dit onderzoeksproces is een fundamenteel inzicht in uw persoonlijkheidsgebonden talenten en uw persoonlijke missie. Dit wordt samengevat in een persoonlijk talentprofiel.

‘Iedereen deugt, maar waarvoor?’

Onze aanpak is erop gericht dat u begrijpt waarom u de dingen doet zoals u ze doet. Het gaat erom dat ù het snapt. Vanuit een grondig zelfonderzoek bouwen we gezamenlijk het beeld op van uw persoonlijkheid. Dat proces is verhelderend, opbouwend en zonder oordelen. Het is nadrukkelijk geen ‘therapie’ (u bent niet ziek, u heeft een vraag) en geen ‘gepsychologiseer’ (wel diepgaand, maar zonder gewroet). De benadering is concreet, nuchter en praktisch; de resultaten zijn dat ook.

U zult merken dat de diepgang die we bereiken groot is. We hebben het over uw identiteit, uw wezenlijke persoonlijkheids-kenmerken. Uw motieven, uw drijfveren. Uw persoonlijke missie wordt in beeld gebracht. Het gaat over zingeving. Het gaat over waar u voor bedoeld bent, en waarvoor u geschikt bent. Over wat u kunt doen, en wat u beter kunt laten. Het kan soms confronterend zijn, maar meestal is het bevrijdend. Oude illusies worden losgelaten, nieuwe mogelijkheden en wegen worden ontdekt.

Dit alles doen we met respect voor u als individu. Wij werken in volstrekte gelijkwaardigheid. Zonder dat, kàn het niet eens. 

Werkwijze en uitkomsten

Het gaat om een biografisch onderzoek waarbij de intensieve gesprekken afgewisseld worden met tijd voor overweging, verwerking en bezinning. U begrijpt dat zo’n zelfonderzoek enige tijd vraagt. Wij gaan uit van 4 sessies van ongeveer 2 uur met tussenliggende perioden van 2 weken. De stijl van werken is persoonlijk, open en gedegen; gericht op het hier-en-nu. Hoe meer u zich openstelt, hoe grondiger het zelfonderzoek, hoe authentieker de uitkomsten. En iedere uitkomst is goed. U deugt immers.

Het persoonlijke talentprofiel is de basis voor een individueel coachingstraject, voor loopbaancounseling of outplacementbegeleiding. Indien het talentprofiel wordt opgesteld met leden van een team, is het een uitstekende basis voor teamcoaching of een workshop rond een samenwerkingsthema.