Training & coaching

Individuele coaching en Team-coaching

Elke individuele of team-coaching is gefundeerd in talentonderzoek. Een talentprofiel geeft zelfkennis op een niveau van duurzame eigenschappen van de persoonlijkheid. Van daaruit ontstaat een helder inzicht in de functioneringsvraagstukken die in de coaching aan de orde komen. 

In team-coaching is inzicht in elkaars talentprofielen de basis: wederzijds begrip voor elkaars persoonlijkheden ('eigen-aardigheden') zonder oordeel en met begrip voor de natuurlijke dynamiek in de interactie als voorwaarde voor wederzijds respect en gezonde samenwerking. 

Training en Workshop

Training en workshops in de toepassing van het integraal mensbeeld voor talentmanagement en onderzoek worden verzorgt in elk denkbare setting. Op maat van de behoefte en gewenste doelstelling. 

Training op het gebied van vertrouwenswerk voor interne vertrouwenspersonen in organisaties gericht op het basiskader van gespreksvoering, de helderheid van rol en positie, de kaders in wet en regelgeving, en de bredere maatschappelijke context van vertrouwenswerk.