Werkwijze voor Opdrachtgevers

Doelstelling

U wilt een professionele externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie zodat uw daarmee zorgt voor een veilige en integere bedrijfscultuur.

Dienstverlening

We gaan een dienstverleningsovereenkomst aan waarin u mijn beschikbaarheid krijgt als extern vertrouwenspersoon voor uw medewerkers, inleenkrachten, uitzendkrachten, en iedereen die op andere wijze aan uw organisatie is verbonden. Dit kan naast eventueel aanwezige interne vertrouwens- of contactpersonen in uw organisatie.

Introductie

We zorgen samen voor een goede introductie in de organisatie van de vertrouwensfunctie. We investeren hierin omdat het cruciaal is voor de effectiviteit van de functie. Daarbij horen introductie bij management, personeelsvertegenwoordiging, HR-afdeling en Arbo-dienst.

Beleid en procedures

We bekijken het bestaande beleid en procedures op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit en zorgen dat die up to date zijn. Wijzigingen in wet- en regelgeving hebben gevolgen voor uw interne regelingen en de toepassing daarvan. U wordt hierover geïnformeerd en geadviseerd.

Rapportage en advies

Jaarlijks ontvangt u een verslag van vertrouwensactiviteiten en meldingen (geanonimiseerd) en krijgt u waar nodig advies over verbetering op procedureel of beleidsmatig gebied.